Fysiocare is een coöperatie van 24 praktijken fysiotherapie (± 170 fysiotherapeuten).

Wij zijn begonnen in 2012 met het opzetten van een initiatief om met collega’s uit de regio de gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen om kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg te leveren met weinig overhead, d.w.z. maximale investering in de patiëntgerichte zorg met zo min mogelijke administratieve belasting.

De kwaliteitscontrole die nu door de auditsbureau’s gedaan wordt, richt zich meer op structuur- en procesindicatoren. Wij zijn begonnen om met outcome-indicatoren te meten.

We verzamelen specifieke data, die in samenwerking met IQ Healthcare wordt verwerkt, zodat transparant gemaakt kan worden wat de effectiviteit en doelmatigheid is van de fysiotherapie binnen onze coöperatie. Tevens hebben we middels een scholingsprogramma, ontwikkeld samen met IQ Healtcare en HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen), een effectievere manier gevonden om de PROM’s te gebruiken om gerichter en specifieker samen met de patiënt te bepalen wat zijn beperkingen en participatie problemen zijn. Hierdoor zijn wij in staat om effectievere en doelmatige fysiotherapeutische zorg te leveren. Om dit goed te implementeren hebben wij een aantal jaren uitgetrokken.

Wij willen binnen onze coöperatie de kwaliteit van alle praktijken op een hoger gelijkmatig niveau brengen. Met de verzamelde data als uitgangspunt zijn we bezig om middels een peerreview systeem met alle deelnemende praktijken de fysiotherapeutische handelingen en het klinisch redeneren te bespreken, verder te ontwikkelen en te evalueren.

Er is gekozen voor de volgende patiëntengroepen: nek- schouder-, lage rug-, heup- en knieklachten met uitvraag middels de NPRS, PSK en klacht specifieke PROM. Daarnaast hebben we bij de eindmeting de GPE ingezet.

We krijgen steeds meer vragen uit het land hoe we werken en of we kunnen ondersteunen bij het elders ook opzetten van een zelfde werkwijze. Daarvoor hebben we nu een stichting in het leven geroepen om zo te kunnen voldoen aan die vraag.