Een andere kijk op doelmatige fysiotherapie 

Sinds 1 januari 2014 hebben 24 praktijken in de regio Zuidoost Gelderland, verenigt in de coöperatie Fysiocare Zuidoost Gelderland, met elkaar het roer in eigen hand genomen met de focus op kwalitatief goede zorg leveren aan hun patiënten zonder onnodige administratie.

Wij zien als belangrijk onderdeel van kwaliteit, dat deze zorg met zo weinig mogelijk overhead-inspanningen gerealiseerd wordt. Weinig overhead voor de therapeut betekent maximale investering in de patiënt. Kortom, weer lol in je werk waarbij het resultaat leidend is.

Om dit te bereiken hebben we een eigen kwaliteitsbeleid ontwikkeld waarbij de administratie ondersteunend is aan ons professioneel handelen met de focus op goede behandelresultaten en lering die daaruit getrokken kan worden. Borging van de kwaliteit zien we als onze eigen verantwoordelijkheid en hebben we dan ook in eigen beheer. Als totaal leggen we de resultaten voor aan instanties (bv. zorgverzekeraars) om zo de werkwijze transparanter te maken.

Daarnaast is het van belang dat het kwaliteitsbewakingssysteem lage kosten met zich meebrengt voor de therapeut, voor de zorgverzekeraar en uiteindelijk dan ook voor de patiënt. Menzis heeft zich als zorgverzekeraar achter deze visie geschaard en vervolgens hebben meerdere zorgverzekeraars zich hierbij aangesloten.

De automatisering is een belangrijke pijler in de uitvoering van het kwaliteitsbeleid. Samen met software bedrijf Spot On Medics hebben we een aantal “slim EPD’s” ontwikkeld die adequaat datgene registreren wat echt voor een behandeling noodzakelijk is zonder dubbele en onnodige handelingen te moeten verrichten. Door allemaal op deze wijze te werken wordt zinvolle informatie verzameld die door alle leden van de coöperatie gebruikt wordt om het fysiotherapeutisch vak steeds verder te optimaliseren.

Kortom:
Administratie staat in dienst van een goede behandeling en niet omgekeerd!!