Aansprakelijkheidsuitsluiting

Het maken en onderhouden van deze website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd, toch bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie gedateerd of anderszins niet langer correct zijn. Fysiocare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

Verwijzingen

Links (verwijzingen) op deze website die leiden naar informatiebronnen die door anderen dan Fysiocare worden beheerd en waarover Fysiocare geen controle heeft vallen buiten de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van Fysiocare. Fysiocare kan niet instaan voor juistheid, volledigheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Klik hier voor ons privacybeleid.